Mudanya ilçesi Zeytinbağı bucağına bağlı bir köy

Eski adı Bataklıgöl’dür. Bunun nedeni, köyün hemen yanında bir bataklığın bulunmasıdır. Bu bataklık halen vardır. Eski bir köydür. İlçenin güneybatısında, Zeytinbağı’na 18 km uzaklıktadır. Köyde, Hançerli Ali Dede adlı köyün kurucusu sayılan bir dedenin mezarı vardır. Bu kişi Orhan Gazi’nin damadı ve kumandanıymış. Devletin de hazinedarıymış. Köyde bu nedenle, büyük bir hazinenin bulunduğuna inanılmaktadır. Her Hıdrellez burada piknik ve eğlence düzenlemektedir. Aslında köy, eskiden Fatma Sultan’ın çiftliği idi. Fatma Sultan, Sultan Bayezıd'ın şehzadesi Sultan Mahmud'un kızı olup, onun lakabı Hançerli’dir. Köy, eskiden Hançerli vakıflarına ait olup, adının da bu kişiden geldiğini sanıyorum. Hançerli ile Yörük Yenice arasında eski Köy Yeri olarak anılan mevkide bazı kalıntılar vardır. 1934 yılına kadar Bursa merkeze bağlı olan köy, bu tarihte alınan bir kararla Mudanya ilçesine bağlanmıştır. 1895 ve 1908 Yıllığı’na göre Bursa'ya bağlı bulunan köyde 83 hane bulunuyordu. 1990 yılında 467, 1997 yılında 395 kişi yaşamaktaydı. Eski Yörük köyüdür.

Raif Kaplanoğlu