Yenişehirli divan şairi

1877 yılında Yenişehir’de doğdu. Öğrenimini tamamladıktan sonra Ziraat Bankası’na memur olarak girdi. Daha sonra Vilayet Mektupçusu oldu. Bursa’da yayınlanan Fevid adlı dergide çeşitli yazılar yayınlandı. İstanbul’da Musavver Fen ve Edeb, İrtıka ve Malumat dergilerinde yayınlandı. Şükufe-i Şebab adlı basılmamış bir kitabı vardır. Şairin şiirlerinden seçtiğimiz bir ikiliği şöyledir;

“Erbabı istisare şu bir leyle’i siyah

  Şol perdeden serairini gösterir ilah”

(SON ŞAİRLER. Cüz. III, s. 554; KÜTÜK, s. 175)