Bursalı son Osmanlı devri yazarı

1862 yılında Bursa’da doğdu. Öğrenimini tamamladıktan sonra çeşitli görevlerde bulundu, Rüştiyelerde öğretmenlik yaptı. Daha sonra Galatasaray Lisesi’nde de öğretmenlik yapan Halil Edip, Aleksander Dumas, Lamartine, Eugene Sueve Xaiver de Montepin’den yaptığı çeviriler ile tanındı. 1329/1911 yılında İstanbul’da yaşamını yitirdi.

(LARUS, C.8, s. 356)