Hükümet Konağı ile Adliye binasının önünden geçen yolun tam karşısında bulunan bu cami, 1466 yılında, Bakkalcı Sinan tarafından yaptırılmıştır.

8,90X8,95 mere iç ölçülerinde olan caminin üzeri kubbe ile örtülüdür. Caminin en önemli bölümü, renkli ahşaptan yapılmış mahfelidir. Son cemaat yeri ile birlikte dikdörtgen bir plan üzerine oturan cami, Bursa'da çeşitli nedenlerle Hac'ca gidemeyen hacı adaylarının ayırdıkları para ile yaptırıldığı söylenir. Bu nedenle de "Hacılar Camii" denmiş. Caminin içi on yedi pencere ile aydınlatılmaktadır. Cami, benzerleri arasında en iyisi ve en büyüğüdür.

Yapı, Bursa tuğla işçiliğinin en güzel örneklerinden biridir. Caminin önünde, 1759 yılında yapılmış eski bir çeşme bulunmaktadır. Çeşmenin karşısında, köşede tarihi bir ev bulunmaktadır.

Bir çok kez yapılan onarımlarda özgünlüğünü yitiren cami son kez, 1953 yılında, Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından aslına uygun olarak onarılmıştır.

Girişi, Bursa kemerli olan bu cami, halen sağlam ve ibadete açık durumdadır.

(VAKIFLAR (1983) III. s.65; BAYKAL (1950) s.90; MİRAT-I BURSA (1905) s.30; YALMAN (1984) s.98; K. Baykal, Bursa'da Hacılar Camii Tamiri Münasebetiyle, Bursa. 1953; AYVERDİ III. (1973) s.83)

Raif Kaplanoğlu