Aktimur’un oğlu

Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi ünlü komutanlarındandır. 1306 yılında doğdu. Karacahisar ve İznik’in fethine katıldı. İznik Sancakbeyliği yaptı. İnegöl’de yapılan savaşta yaşamını yitirmiştir. İnegöl’deki Gündüz Alp köyünde gömülüdür. İznik’te gömülü olduğu da savunulur. Bir de Aydoğdu Bey’in babası olan ve Osman Bey’in de kardeşi olan Gündüz Bey vardır. Ertuğrul Bey’in de oğludur. İnönü Sancakbeyi idi. 1303 tarihinde öldü, Koyunhisar köyünde gömülüdür. Ancak bugün mezarı yoktur.

(KÜTÜK II. s. 151)

Raif Kaplanoğlu