Altıparmak'ta bulunan bu medrese, aynı adı taşıyan türbenin karşısında bulunurdu.

Yıldırım'ın annesi olan Gülçiçek Hatun tarafından yaptırılan bu medrese bugün bulunmaz. Cumhuriyet dönemine kadar öğretime devam eden medresenin, 1906 yılında 14 öğrencisi bulunuyordu.

Raif Kaplanoğlu