Orhaneli ilçesine bağlı bir belde

İlçenin kuzeyinde, Orhaneli’ne 12 km uzaklıktadır. Köyün, Seferışıklar’dan gelen Yörükler tarafından kurulduğu söylenmektedir. Adı, bölgede çokça bulunan göynük (çalı) kırmaktan gelmiş. 1530 tarihli tahrir defterinde yeralan Göynük adlı köy bu olmalıdır. Kadı sicilleri ve 1912 yılında yayınlanan bir gazete haberinden Sultan Murad’ın vakıf köyü olduğu anlaşılmaktadır. 1989 yılında köyde belediye örgütü kurulmuştur. 1908 Yıllığı’na göre 153 hane bulunan beldede 1927 yılında 752, 1990 yılında 2.220, 1997 yılında 2.196 kişi yaşamaktaydı. Göynük, Türkçe’de acı, ızdırap demektir. Bir de bu ilçeye bağlı Göynük adlı başka bir köy olup, köyde 1908 yılında 25 hane yaşıyormuş. 1934 yılına kadar Soğukpınar bucağına bağlı olan köy, bu tarihte alınan bir kararla Orhaneli ilçesine bağlanmıştır. Beldede, geleneksel Çilek ve Kiraz Festivali düzenlenmektedir. Türkmen köyüdür. Topuk köyündeki Türkmenler ile aynı boydandır. Köyün bir km kuzeyinde, adak yeri olan bir dede yatırı vardır. Topuk yolunda tarihi ve şifalı olduğu söylenen bir ılıca vardır. Köyde, Sırma markasıyla satılan bir su işletmesi bulunmaktadır.

Raif Kaplanoğlu