Bursa'nın batısında bulunan bir köy

Forda köyü Osman Gazi'nın oğlu Alaaddin Paşa'nın köyüdür. Ali/Alaaddin Paşa, bu köyü çok sevdiğinden saltanatı terk edip bu köye yerleş­miştir. Geliri, Bursa’daki cami ve vakıflarına harcanmaktaydı. Fodra, Fadra sözcüğünün, Luwi baş tanrısı Atra ile ilgili olduğuna kuşku yoktur. Nitekim bu köy çok eski bir Rum köyüdür. Önceleri Kite/Ürünlü'ye bağlı idi. Ellici tabir edilen bir köy idi. 1530 tarihli tahrir defterine göre 16 hane Müslüman, 16 hane de Hıristiyan yaşamaktaydı. 1586 yıllarında köyde çeltik ekimi yapıldığı kadı sicillerinden anlaşılıyor. Belgelere göre köyün bağları ünlüdür. Köyde Cafer Bey adlı bir kişi mescit yaptırmış olup, 1605 yılında mescit camiye dönüştürülmüştür. Kadı sicillerine göre köy, Alaaddin Bey'in hamamına vakfedilmiştir. 1895 yılında 108 hane bulunan köyde 1927 yılında 99 ev, 443 kişi yaşamaktaydı. Adı bir ara Erikli ve son olarak da Alaaddin olarak değiştirilmiştir. 1880’li yıllarda 12 hane Rumeli göçmenin yerleştiği Erikli Köyü bu olmalıdır. Köyde 1938 yılında zorunlu göçe tâbi tutulan Tuncelili göçmenler de yaşamaktadır. Köyde Çuvaldır boyu damgalarına rastlandığına göre, köyü kuran bu boy olmalıdır. (Bak. ALAADDİN)

Raif Kaplanoğlu