Orhaneli ilçesine bağlı bir köy

Firoz olarak da anılır. İlçenin doğusunda, Orhaneli’ne 23 km uzaklıktadır. Firuz uğurlu demektir. Olasılıkla köyün adı, bu anlama gelmek üzere verilmiştir. Ancak köyün adının, Sultan Murad’ın komutanlarından Firuz Bey’den geldiğini sanıyorum. Nitekim kadı sicilleri ve 1912 yılında yayınlanan bir gazete haberinden Sultan I. Murad’ın vakıf köyü olduğu anlaşılmaktadır. Firuz Bey 1402 yılında ölmüştür. Ünlü tarihçi ve divan şairi Dursun Bey, Hamza Bey’den Firuz Bey’in torunudur. Bursa’da mezarı olan Karşıduran Süleyman da bu kişinin oğludur. Bir de Yıldırım Bayezıd dönemi komutanlarından Firuz Bey vardır. Bu kişi 1413 yılında ölmüştür. 1530 tarihli tahrir defterinde yer alan köyde, 8 hane yaşamaktaydı. 1934 yılına kadar Bursa merkez ilçeye bağlı olan köy, bu tarihte alınan bir kararla Orhaneli ilçesine bağlanmıştır. 1927 yılında 251, 1990 yılında 411, 1997 yılında 267 kişi yaşamaktaydı. Firoz ile Karasi arasında bulunan Uluçınar bölgesi, önemli bir dinlenme ve piknik alanıdır. Yerli köyüdür. Köy ile Kozbudaklar arasında, adak yeri olarak kullanılan Dümen Dede yatırı vardır.

Raif Kaplanoğlu