XV. yüzyılda yaptırılan bu hanı, Fatih'in sadrazamlarından Mahmud Paşa'nın yaptırdığı sanılmaktadır.

Kepecioğlu ise, Fatih'in sadrazamlarından İbrahim Paşa tarafından yaptırıldığını savunur. Bu hana eskiden Samanpazar'ı da denilirdi.

Kareye yakın bir iç avlu etrafında sıralanan iki katlı revak ile odalardan oluşan han, Bursa'nın en önemli hanlarından biridir. Duvarları tuğla ve moloz taşı ile örülmüş olan bu hanın alt kat revakları tonoz ile, üst kat revakları ise kubbe ile örtülmüştür. Hanın alt katında kırk sekiz, üst katında ise elli oda bulunur. Hanın ortasında bir havuz ile onun üzerinde sağlam bir mescid bulunmaktadır.

Çarşı tarafındaki odalar dışındaki diğer tüm odaların dışarıya bakan bir penceresi bulunur.

1561, 1603, 1656, 1760 yıllarında onarımlar gören handa birçok değişiklikler de yapılmıştır. (BAYKAL (1950) s.104; VAKIFLAR (1983) III. s.337; KEPECİOĞLU Hanlar (1935) s.14; AŞIKPAŞAOĞLU (Atsız) s.228; AYVERDİ III. (1973) s.127)