Bursalı divan şairi

Bursa’da 1715 yılında doğmuştur. Asıl adı Mehmet’tir. Eşrefzade soyundan gelmektedir. Narlı Tekkesi’nin şeyhliğini yapan Şeyh Fahreddin Efendi, 1762 yılında Bursa’da yaşamını yitirmiştir.

Fahri mahlası ile şiirler de yazmıştır. Şiirlerinden oluşmuş bir Divan’ı vardır.

(KÜTÜK II, s. 104; SİCİLİ OSMANİ IV, s.11; YADİGAR-I ŞEMSİ, s. 68; TUHFETÜ’L-HATTATAN, S.698)