Sanat Tarihçisi

1981 yılında Bursa'da doğdu. Namık Kemal İlkokulu (1991), Namazgâh İhsan Dikmen İlköğretim Okulu (1994) ve Bursa Kız Lisesi (1997)’ni bitirdikten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde lisans öğrenimine başladı. 2001'de “Edirne Dini Mimarisinde Türk Barok Bezemeleri” başlıklı teziyle lisans eğitimini tamamladı. 2001 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı Türk-İslâm Sanatları Programı’nda başladığı Yüksek Lisans eğitimini, 2003’de “Bursa Dini Mimarisinde Türk Barok Bezemeleri” başlıklı teziyle bitirdi. 2010 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Türk-İslâm Sanatları Programı’nda başladığı doktora öğrenimini hâlen “Bursa Tekkeleri Mimarisi ve Sembolizmi” başlıklı teziyle sürdürmektedir. Bursa Osmangazi Belediyesi’nde Sanat Tarihçisi olarak çalıştı (2004-2011). 2012 yılından itibaren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Etüd Projeler Dairesi Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü’ne bağlı Bursa Alan Başkanlığı’nda Sanat Tarihçisi olarak görev yapmaktadır.

Bursa kültürüne yönelik birçok projede yer aldı. Bursa’da Yaşam, Bursa Defteri, Bursa Araştırmaları Dergisi ve Sekizinci Kıta dergilerinde yazıları yayınlandı. İ.T.Ü. Sanat Tarihinde Gençler 2003 Semineri-Bildiriler, Bursa’nın Kentsel ve Mimari Gelişimi (Sempozyum Kitabı, 07-08 Nisan 2007-Bursa) ve Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi Prof. Dr. Oktay ASLANAPA Özel Sayısı’nda sanat tarihi konularında makaleleri yer aldı. “Bursa Dinî Mimarisinde Türk Barok Bezemeleri” adlı kitabını 2010 yılında Bursa İl Özel İdaresi yayımladı.