Araştırmacı, yazar, eğitimci, köşe yazarı.

2Nisan 1930 tarihinde Gemlik-Umurbey Köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Gemlik’te öğretmen okulunu Adana ve Erzurum’da okudu. Evli ve üç çocuk babasıdır. Çocuklarının adı; Aytül,  Aygül ve Serkandır. 1948’de öğretmen olarak Kars Posof ve Şırnak’ta görev yaptı. 1955 yılında Tunceli ilköğretim müfettişliğine atandı.1957’de Bursa’ya atandı. 1963’de Bursa Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ni kurdu ve oranın müdürü oldu. 1966 yılında , Bursa Milli Eğitim Müdürü oldu. 1972’de görevden alındı. Bir süre sonra göreve geri döndü. Bursa Eğitim Enstitüsü öğretmenliği,İlköğretim Genel Müdürlüğü ve Almanya’da Eğitim Müşavirliği yaptı..

Rehberlik ve Araştırmalar Merkezinin kurulması, Tıp fakültesi ve Uludağ üniversitesi'nin kurulması,iktisadi ve ticari bilimler akademisinin açılması,Bursa’da birçok yeni okulun yapılışında,yeni müze binası yapımı ve İslam eserleri müzesi restorasyonu, çocuk tiyatrolarının kurulması gibi eğitim ve öğretim alanında bir çok projede aktif rol oynamıştır.

Emekli olduktan sonra Celal Bayar Vakfı kurucu üyeliği, Mehmet Ali Deniz Vakfı kurucu üyesi ve başkanlığı, Türk Hava Kurumu Genel İdare Kurulu üyeliği, Türk Eğitim Vakfı Müdürlüğü yaptı.Halen Bursa’da ikamet etmektedir

Bursa’da çıkan Hakimiyet, Millet, Uludağ ve Milletindir Hakimiyet gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. İstanbul’da çıkan Tercüman Gazetesi'nde ve çeşitli meslek dergilerinde makaleleri neşredildi. Bir eğitim dergisi çıkardı.

ESERLERİ

Büyük Mutasavvıf İsmail hakkı Bursevi : Ali Deniz Vakfı  yayını

Gülzar-ı Tasavvuf : Divan Uludağ yayınevi

Tasavvuf edebiyatında Mevlana – Uludağ yayınevi

Tevhid Neşvesiyle (tasavvuf ve hikmet) şiir kitabı-Uludağ yayınevi

Melamet Neşvesiyle (tasavvuf ve hikmet) şiir kitabı-Uludağ yayınevi

Halkın kalemiyle celal Bayar - Celal Bayar vakfı yayını