Bursalı ünlü bestekar

Asıl adı Şerif’tir. Bursalı Duhani olarak tanınmıştır. Bursa’da doğmuştur. Özbek Çarşısı’nda tütüncülük ile geçinirken müzik eğitimi alır. Tütüncülük ile uğraştığı için Duhani diye anılır. 1801 yılında dükkanı yanınca İstanbul’a taşınır. Burada Celveti tarikatına giren Duhani, dinsel eserler besteledi. 1 Eylül 1831 yılında Bursa’da yaşamını yitirdi. Ünlü Aziz Mahmud Hüdai de öğrencilerindendir. Gömütü, Üftade Türbesi bahçesindedir. Günümüze iki ilahisi gelebilmiştir. Bunlar şu eserlerdir; “Nedir derdin senin, bu matemin ne”(rast-sofyan) ve “Dervişlik baştadır, taçta değildir”(Segah-Düyek)

(ÖZTUNA, C.II, s. 353, T.M. ANSK. C.II, s. 283; N. Ergun, Antoloji  II, s. 403, 546; GÜLZAR-I İRFAN, s. 359)