Yenişehir ilçesine bağlı bir köy

İlçenin batısında, Yenişehir'e 11 km uzaklıktadır. 1530 tarihli tahrir defterinde adına rastladığımız bu köyde otlak ve kışlak olarak kullanılan Kayaardı denilen bir yer varmış. XVI. yüzyıl belgelerine göre köyde önceleri Hıristiyanların yaşadığı anlaşılıyor. Ali Paşa'nın mülkü olan köy, Bursa'daki zaviyesine vakfedilmiştir. 1895 ve 1908 Yıllığı’na göre 20 hane bulunan köyde, 1927 yılında 175, 1990 yılında 196, 1997 yılında 154 kişi yaşamaktaydı. Yerli köyüdür. Yanından geçen derenin taşmasıyla köy zaman zaman yer değiştirmiştir. Köyde oldukça eski tarihi bir çınar ağacı vardır. Köyde, Bizans dönemine ait bir yerleşim kalıntısı vardır. 30 metre çapında, 3 metre yüksekliğinde bulunan Dedeköy höyüğü, Marmaracık’ın 1 km kadar güneyindedir.

Raif Kaplanoğlu