Uludağ’da Erikliyayla ve Abıhayat pınarıdır

Uludağ’daki çeşitli suların birleşmesiyle oluşan bir deredir. Bu su eskiden, deli deli akıp yolu da kapatıp insanlara güçlük verirmiş. Bu nedenle dereye Delice Suyu denilmiştir. Şair Hasib Miyahiyye adlı şiirinde bu sudan söz eder. Bu su kay­nağının, Orhan Gazi'nın vakıfları arasında olduğu kadı sicillerinden anlaşılıyor. Bursa’nın doğusunda, Derekızık köyü önünden geçerek Hamamlıkızık köyü yanından geçip, Ankara yolunu aşarak Bursa Ovası’nda Nilüfer’e birleşir.

Raif Kaplanoğlu