Keles ilçesine bağlı bir köy

İlçenin kuzeybatısında, Keles'e 9 km uzaklıktadır. Köy, daha önce Orhaneli'ne bağlı idi. 1530 tarihli tahrir defterine göre köyde 20 hane yaşamaktaydı. Köylülere göre Harmanalan ve Bıyıklıalan ile birlikte aynı aileye mensup üç Yörük’ün yerleşmesiyle kurulduğu söylenmektedir. Bu kardeşlerden biraz delice olanının kurduğu köye Delice adı verilmiş. Bir başka söylentiye göre ise köyü Veli adlı bir kişi kurmuş. Önce köyün adı Veli imiş, zamanla Deli’ye dönüşmüş. Önceleri Orhaneli’ne bağlı bulunan köyde, sultana bağlı hassa piyadelerinin hisseleri varmış. Daha farklı bir deyişle yayacı imiş. Köyün üzerinde bulunan Semah Tepesi tüm bölgeye egemen durumdadır. Kadı sicilleri ve 1912 yılında yayınlanan bir gazete haberine göre Sultan Murad’ın vakıf köyüdür. Köydeki sürüler, 1980’li yıllara kadar yaya olarak Aydın’daki kışlaklara yaya olarak götürülmekteydi. Şimdilerde sürüler yine kışın Aydın’a götürülüyor ama, arabayla. Köyde 1927 yılında 355, 1990 yılında 677, 1997 yılında 585 kişi yaşamaktaydı. Yerli köyüdür. Köy üzerinde adak yeri olarak kullanılan Yusuf Dede ile Çam Dede yatırları vardır. Semah Tepesi’ne ise yağmur duası için çıkılmaktaymış. En son 1995 yılında burada yağmur duası yapılmış. Köydeki Göksu Pınarı’nın da şifalı olup, böbrek taşlarını erittiğine inanılmaktadır. Köyde son yıllara kadar eski elişi tezâhlarda dokumacılık sürüyordu. En son keçi kılından çul dokuyan Topal İhsan (Tosun) ve Mehmet Sevim ile Şakir Bay da, bir süre önce bu işi bırakmışlar. Yörük köyüdür.

Raif Kaplanoğlu