Bursa'nın eski mahallelerinden biridir

Bugün merkez Yıldırım ilçesine bağlı bir mahalledir. Adını, mahallede bulunan Davutdede tekkesinden almış olmalıdır. Ankara yolunun güneyinde bulunan mahalle, Yıldırım ve Şükraniye mahalleleri arasındadır. Mahallenin ortasından Kurtuluş Caddesi geçer. Mahallenin adına, XVIII. yüzyıla kadar tahrir defterlerinde rastlayamadık. Olasılıkla bu yüzyıldan sonra, belki de XIX. yüzyılda kurulmuştu. Kadı sicillerinde rastladığımız, Davutpaşa Çayırı olarak anılan mevkide kurulduğu için bu adı almış olmalıdır. Davut Paşa, Sultan Bayezit’ın veziri imiş. XX. yüzyılın başındaki kayıtlara göre, Yıldırım civarında, Davutdede ile Davutkadı mahalleleri iki ayrı mahalle olarak görülmektedir. Nitekim 1924 yılında nüfusu azaldığı için Davutdede, Yıldırım, İclaliye ve Şükraniye Mahallesi ile birleşip tek muhtarlığa bağlanmıştır. Ancak Davutkadı ayrı bir mahalle olarak kalmıştır. Bir de Baldırzade’nin sözünü ettiği bir Davutefendi Mescidi vardır. Beliğ’e göre bu mahallede, Kemal oğlu Davut Efendi’nin yaptırdığı mescit, Zeyniye Mahallesi yakınlarında imiş ki, bu Davutdede olmalıdır. Mahallede bugün çoğunlukla, Artvin göçmenleri yaşamaktadır.

Raif Kaplanoğlu