Bursa'nın yeni mahallelerinden biridir

Aslında eskiden Bursa merkez ilçeye bağlı eski bir köy idi. 1987 yılında Belediye sınırları içine alınıp mahalleye dönüştürülmüştür. Kentin kuzeyinde bulunan mahalle; Çeltik, Mutlular ve Soğanlı arasındadır. Eski adı İzvat İzvat adının, köyü kuran bir Rum’dan geldiği söylenmektedir. 1960 yılından sonra adı Çukurca olarak değiştirilmiştir. XV. yüzyılın başında, tahrir defterlerinde varlı­ğını belirlediğimiz bu köy, Sultan I. Murad’ın vakıf köyüdür. İzvadi olarak da anılan köyün geliri, Çekirge'deki imarete harcanmaktaymış. Ürünlü/Kite’ye bağlı olan köyün halkının, sultanın hizmetinde olan Hıristiyanlardan oluştuğu ve saraya susığırı/manda yetiştirdiği anlaşılmaktadır. XVI. yüzyılda köyde 4 hane Hıristiyan yaşamaktaymış. Büyük bir pınar olan Balıklı Suyu bu köyden çıkmaktadır. Suyu soğuk ve güzeldir. İçinde balık olduğu için Balıklı Suyu olarak anılmıştır. İçindeki balıklar kutsal olarak görüldüğü için asla avlanmazdı. Balıklıpınar, 1978 yılında kuruyunca içindeki balıklar ölmemesi için özenle alınıp, parkın havuzuna konulmuş. Bir zamanlar köyün en önemli mesire yeri olan pınar artık foseptik çukuru olmuş. 1895 ve 1908 yılında 54 hane, 1927 yılında ise 230 kişi yaşayan köy bugün fazla büyümemiş, köy konumunu sürdürmektedir. Anadolu’dan gelen göçmenler nedeniyle mahallede yerli çok az kalmıştır. Çoğunlukla 1880’lı yıllarda Bulgaristan’ın Rusçuk, Hostanlı ve Filibe bölgesinden gelen göçmenler yaşamaktadır. Çeltik köyü yolunda Baba Sultan adlı bir yatır olup, eskiden adak yeri olarak kullanılmaktaydı. Çoğunlukla yağmur duası için yatırda mevlit okutulurmuş. Asırlık eski bir de camisi vardır. Bugün merkez Osmangazi ilçesine bağlı bir mahalledir. (BOA. Temettuât Defterleri, no.7549)

Raif Kaplanoğlu