Bursa'nın eski mahallelerinden biridir

Çıkrıkçıoğlu anlamına gelen ma­halle, Sedbaşı yakınlarındadır. 1530 tarihli tahrir defterinde mahal­lenin Sultaniye/Yeşil Medresesi yanında bulunduğu yazılmıştır. Arapça’sı olan Velediharrat olarak da anılmıştır. Olasılıkla çıkrıkçı unvanlı bir kişinin yaptırdığı mescit nedeniyle bu adı almıştır. Ancak mahalle mescidini kimin yaptırdığını belirleyemedik. En eski, Bursa kadı sicil­lerindeki 1467 yılı belgelerinde adına rastladığımıza göre mahalle oldukça eskidir. Çoğunlukla bugün de söylendiği gibi Çıkrıkçı olarak anılmıştır. 1530 yılında mahallede 29 hane yaşarken, 1573 yılında hane sayısı 62'ye çıkmıştır. Cumhuriyete kadar Velediharrat olarak anılan mahalle, daha sonra Çıkrıkçı olarak anılmaya başlanmıştır. Mahalle bugün, bir sokak olarak varlığını sürdürmektedir. (Bak. VELEDİHARRAT)

Raif Kaplanoğlu