Yenişehir ilçesine bağlı eski bir köy idi

Çömlekçi ve Kargacı olarak da anılan köy, 1530 tarihli tahrir defterinde yer alır. Bu tarihte köyde 3 hane yaşamaktaydı. Hacı Resul’un vakfı imiş. Köyde Hacıresul Medresesi vardı. Köy, Yolören köyünün 3 km kadar güneyinde, halen Kargacı denilen mevkideydi. Köylülere göre yılanların şerrinden kurtulmak için, 150 yıl önce Yolören köyüne taşınmış. Halen Kargıcı adıyla mevki olarak anılmakta olup kuyusu ile mezarlığı durmaktadır.

Raif Kaplanoğlu