Mudanya ilçesi Zeytinbağı bucağına bağlı bir köy

İlçenin gü­neybatısında, Mudanya'ya 19 km uzaklıktadır. Kurtuluş Savaşı sırasında tümüyle yakılmıştır. Eski adı Rungüş'tür. Tahrir defterlerinde bu köy Ürünlü/Kite'ye bağlı görünmektedir. 1530 tarihli tahrir defterine göre Rum-Kuş adını taşıyan köyde 12 hane yaşamaktaydı. Sultan Bayezit vakfına ait bir köydü. Olasılıkla bu köy, Karacabey’de camisi ve mahallesi bulunan bu Runkuş Paşa ile ilgilidir. Ancak köylülerin anlatımına göre Rum-kuş, Ulubat kalesindeki bir kilisenin zangocudur. 1908 yılında köyde 45 hane bulunuyordu. Zeytinbağı-Karacabey yolu üzerinde bulunan köyde, 1990 yılında 475, 1997 yılında 367 kişi yaşamaktaydı. Yerli köyüdür. 1934 yılına kadar Bursa merkeze bağlı olan köy, bu tarihte alınan bir kararla Mudanya ilçesine bağlanmıştır. 1950 yılında gelen Bulgaristan göçmenlerinden bu köye yerleşen aileler vardır. Köyün kurucusu, koruyucusu olarak kabul edilen Rüngüş Dede’nin yatırı, adak yeri olarak kullanılmaktadır.

Raif Kaplanoğlu