Yıldırım civarında eski bir köy iken, 1987 yılında belediye sınırları içine alınıp mahalle olmuştur

Bugünkü adı Dereçavuş' 1487 yılında Çavuşmustafa olarak anılan köy, bu olmalıdır. XVI. yüzyılda köy mezraya dönüşmüştür. O tarihte köyde sadece 4 hane yaşamaktaymış. 1590 da Abdurrahmi Efendi köyde bir mescit yaptırmış. Emir Sultan’ın vakıf köyüdür. 1675 tarihli kadı sicilinde Küçük Çavuş anlamına gelen Sağirçavuş köyünün adı geçmektedir. Bunun nedeni, Bursa'ya bağlı birçok Çavuş köyü bulunmasıdır. Köyde, 1936 yılında 198 kişi yaşamaktaymış. (Bak. DEREÇAVUŞ)

Raif Kaplanoğlu