Bugün ilçe merkezi olan şehrin 1574 yılından sonraki yıllarda kurulduğu bilinmektedir.

Adranos kazası hakkında geniş bilgi veren son devir kaynaklarından Hüdavendigar vilayeti salnamelerine baktığımızda Orhan-ı Kebir adına burada rastlamaktayız.