Setbaşı Semti'nde geçmişte birçok Ermeni kilisesi bulunuyordu.

Yine Setbaşı Semti Karaağaç Mahallesi'nde, 1630 yılında iki cami arasına yapılmak istenen bir Ermeni kilisesi müslümanlara zarar verdiği gerekçesiyle yıkılmasına kararı verilmiştir. Setbaşı Semti'nde daha önce üç kadar Ermeni kilisesi bulunduğu belirtilmektedir. Bugün Namazgah yolunda bir sağlam Ermeni kilisesi vardır. Bu yapının yanında da papazevi ilginç bir yapıdır.

(B.A.Mühimme Def. 85, s.4; MİRAT-I BURSA (1905) s.39; DAĞLIOĞLU, H. T. 17. Asırda Bursa Hayatı, (ULUDAĞ) 1947, s.7)

Raif Kaplanoğlu