Veli Şemseddin Mahallesinde, Büyük Postane'nin 200 m kadar yukarısında yer alan okul, Bursa'nın en eski okullarından biridir.

1883 yılında, Necip Bey Konağı'nda, Mülkiye İdadisi adıyla hizmete açılmıştır. 1886 yılında bugünkü, tarihi binanın temeli atılmış ve 1889 yılında okul ilk mezunlarını vermiştir.

1891 yılında bir süre başka bir yapıya taşınan okul, 1902 yılında okul binası tamamlanan şimdiki binaya taşınmıştır.

1911 yılında Bursa Sultani Mektebi adını alan okul, 1923 yılında Bursa Lisesi veya Bursa Erkek Lisesi adını almıştır.

1973 yılından sonra okula betonarme ek yapılar yapılmıştır.

Erkek Lisesi'nin tarihi yapısı iki katlı ve 21 odalıdır. Avluya, görünüşlü kapıdan girilir. Avlu kapıları demirden yapılmış olup özgündür. Girişin iki yanında bekçi kulubesiyle konuk salonu vardır.

Yapının ön tarafına, kesme taş söveli bir kapıdan girilir. Bu girişin iki tarafında ahşap merdivenlerle ikinci kata çıkılır.Yapının ortasında dikdörtgen bir avlu bulunur. Bu avluya, alt katta dört, üst katta ise iki kapı açılır.

Yapının duvarları, moloz taş ve köşelerde kesme taş ile örülmüştür. Üzeri ise çatıyla örtülüdür. Yapı, halen Erkek Lisesi olarak hizmetini sürdürmektedir.

Raif Kaplanoğlu