Bursa'nın eski mahallelerinden biridir

Kayan semtinde idi. Bursa Kadı Sicilleri'nde en eski, 1464 yılı kayıtlarında mahallenin adına rastladık. Mevlanabedreddin olarak da anılan mahalle, Kayan civa­rındadır. Mahalleye adını veren Bedreddin Mescidi, 1443 yılında Çelebi Mehmet'in kızı Hafsa Sultan tarafından yaptırılmıştır. Hafsa Sultan Yeşil Türbe'de gömülüdür. Kepecioğlu, Hafsa Sultan’ın, eşi Mahmud adına yap­tırdığı ve o tarihte Mahmud'lara Bedreddin denildiği için mescidin de Bedreddin olarak anıldığını yazar. Güldeste’de ise; Emir Buhari'nin halifelerinden Bedreddin Mahmud (öl.1451) adına, Hafsa Sultan’ın yaptırdığını yazar. Ve Hafsa'nın da Çandarlı İbrahim'in oğlu Mehmet Çelebi'nin eşi olduğunu ya­zar. Kadı sicillerinde mahallenin adı Bedreddinoğlu olarak geçmesinin ne­deni bence, Şeyh Bedreddin'in oğlu ile ilgili olabilir. Çünkü mahalleye Bedreddin değil, Bedreddinoğlu denilmiştir. Şeyh Bedreddin Simavi'nin çocuklarının ise Bursa'da yerleştikleri ve oğullarından Ahmet Paşa'nın mezarının da Bursa'da olduğu bilinmektedir. 1573 tarihli tahrir defterinde Bedreddinoğlu Mahallesi’nin diğer adının Şahzade olarak yazılı olması, bu görüşümüze bir kanıt sayılabilir. Ayrıca bugün bu mescidin yanındaki sokağın adı Simavlı olması da düşündürücüdür. 1530 yılında 66 hane bulunan Şahzade Mahallesi’nde hane sayısı, 1573 yılında 157'e yükselmiştir. Mahallede bu tarihte Paşa Çelebi, Halil ve Sarı Abdullah odalarında barınan 77 kiracı aile vardı. Ayrıca mahallede, 4'ü kiracı olarak Hıristiyan haneler de yaşamaktaydı. 1924 yılında, nüfusu azaldığı için Kaygan ve Kirişçikızı Mahallesi ile birlikte bir muhtarlığa bağlanmış olan mahalle, 1950'li yıllara kadar varlığını sürdürmüştür. Bugün mescidi ile adı yadigâr kalmıştır. (BOA. Temettuât Defterleri, no.7515)

Raif Kaplanoğlu