Yeşil'de, Bayezıt Paşa Mahallesi'nde bulunan bu medrese, XV. yüzyılda, Çelebi Sultan Mehmed döneminde sadrazamlık yapmış olan Bayezıd Paşa tarafından yaptırılmıştır.

On veya on iki odalı olduğu söylenen bu medresenin günümüzde sadece bazı kalıntıları kalmıştır. 1934 yılında şahıslara satılmış olan bu kalıntılar üzerine ev yapılmıştır.

Günümüzde medresede Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları sürdürülmektedir. 

(AŞIKPAŞAOĞLU (Atsız) s.226; AYVERDİ II. (1972) s.118; GABRİEL (1958) s.156)