Bursalı devlet adamı

Yahşi Bey oğludur. Ünlü Hamza Bey’in kardeşidir. Rumeli Beylerbeyi ve Sadrazam olmuştur. Sultan Mustafa tarafından Sazlıdere’de, 825/1421 yılında Sazlıdere’de öldürülmüştür. Yeşil semtinde, Yeşil Külliyesi’nin hemen doğusunda bulunan camiyi, I. Mehmed devrinde yaptırmıştır. Bir de türbe yaptırmıştır. Bugün bu eserlerden medresenin bir kısmı ayakta olup, ev olarak kullanılmaktadır. Türbesi ise tamamen yok olmuştur. Oğlu İsa Bey de Hastane’nin bulunduğu yerde bir medrese ile cami, imaret ve türbe yaptırmıştır.

(BAYKAL  s. 142; KÜTÜK I. s. 238; VAKIFLAR  III. s. 33; AYVERDİ II.  s. 36; GÜLZAR-I İRFAN, s. 61; KAMUSU’L-ALAM, s. 1235; SİCİLİ OSMANİ II.s. 6; AŞIKPAŞAOĞLU, s. 226)

Raif Kaplanoğlu