Keles ilçesine bağlı bir köy

İlçenin kuzeyinde, Keles'e 8 km uzaklıktadır. Bursa-Keles karayolunun üzerindedir. Köyün kuruluşu, Horasan’daki Keles kasabasından gelen Baraklı Dede’ye bağlanmaktadır. Dedenin yatırı halen köyde bulunmakta olup, adak yeridir. Başka bir görüşe göre ise, Gaziantep yöresinde halen varlığını sürdüren Baraklı Aşireti tarafından kurulmuştur. 1530 tarihli tahrir defterine göre köyün adı Budaklı olarak anılmış olup, diğer adının Baraklu olduğu yazılmıştır. Bu tarihte köyde 15 hane yaşamaktaydı. XVIII. yüzyıl tahrir defterlerine göre Kite/Ürünlü kazasına bağlıdır. Köy ormanlarının kullanım hakkı, yani beratı bulunduğu için Beratlı denilmiş. Sonra da galat olarak Baraklı adını aldığı köylülerce söylenmektedir. Ancak Bayat Türkmenlerin Baraklar boyu da olduğu için, adını buradan da almış olabilir. Kadı sicillerine göre Ürünlü/Kite'ye bağlı olduğu anlaşılıyor. Sultan Murad’ın vakıf köyüdür. Köydeki tarihi Turali Camii yıkılmıştır. 1895 ve 1908 Yıllığı’na göre Bursa'ya bağlı olan köyde 75 hane bulunuyordu. 1927 yılında 508, 1990 yılında 1.029, 1997 yılında 923 kişi yaşamaktadır. Yerli köyüdür. Köy civarında Akçapınar, Ulupınar, Kadıpınar adlı pınar ve mesire yerleri vardır. Köyde ayrıca Geren Dede ile Yapraklı Dede olarak anılan iki adak yeri vardır. Karaağaç mevkiinde de sulama amaçlı bir gölet vardır.

Raif Kaplanoğlu