Yenişehir ilçesine bağlı eski bir köy idi

1487 yılı tahrir defterinde adı geçen köyde 7 hane Hıristiyan yaşamaktaydı. 1573 yılında ise köydeki Hıristiyan hane sa­yısı 17'ye çıkarken, 30 hane Müslüman yerleşmiştir. Köy civarında Arap mezrası varmış. Kadı sicillerinden Sultan Murad’ın vakıf köyü olup, Muradiye türbelerinin vakıf köylerinden biri olarak gösterilmiştir. Zamanla boşalan köyün adına XIX. yüzyıl belgelerinde rastlayamadık. Bugün Azmak Suyu üzerinde bir tarlalık olarak varlığını sürdürmek­tedir. Yenişehir ile Uluköy arasında bir mevki adı olarak anılmaktadır. Halen mezarlığı ile ev temelleri vardır.

Raif Kaplanoğlu