Bursalı ilahiyatçı

Bursalı ünlü sufi Kara Davut Efendi’nin damadıdır. Bali Bey’in lakabının Manav olmasına göre, yazarın yerli olduğu sanılmaktadır. Babası Kadı Mustafa’dır. Hüsreviye, Karahisar ve Ahmetpaşa Medresesi müderrisliği yaptı.  958/1551 yılında Bursa’da yaşamını yitiren yazar, kayınpederi Kara Davut’un yanına gömülmüştür.

Yazarın Miftah Şerhi, Sadrü’ş Şeria ve Haşiye-i Tecrid adlı yazma kitapları vardır.

(BURSALI TAHİR I, s. 283; ZÜBDETÜ’L-VEKAİ, s. 241; BALDIRZADE, s. 29)