Kestel ilçesine bağlı, Uludağ’ın yamaçlarında bulunan güzel bir köy

İnegöl tarafında olup, Bursa’ya 30 km kadar uzaklıktadır. Bursa'nın en eski köyle­rinden biridir. Orhan Bey döneminin ünlü dervişlerinden olan Geyikli Baba'nın kurduğu bir köydür. Geyikli Baba'ya Baba Sultan denildiği için bu adı almıştır. 1530 tarihli belgelere göre köyde 32 hane yaşamaktaydı. Köyde Baba Sultan’ın camisi, tekkesi ile türbesi vardır. Bu köyden, Uludağ’ın görüntüsü çok güzeldir. 1530 yılı tahrir defterlerinde Babaylar olarak da anılır. Orhan Bey'den Geyikli Baba'ya verilmiş bir vakıf köyüdür. 1916 yılına kadar, idari olarak sürekli İnegöl kazasına bağlı bulunan Babasultan, bu tarihte valiliğe yaptıkları bir istek sonucu Bursa’nın Kestel bucağına bağlanmıştır. Her yıl Geyikli Baba ile ilgili törenler düzenlenip, derviş pilavı yenir. Cami, halen sağlamdır. Ancak yanına ek yapılmıştır. Caminin hemen yanında bulunan türbede iki sanduka bulunup, türbe içinde geyik boynuzlarıyla eşyalar bulunmaktadır. Biri köy içinde, diğeri türbe yanında iki tarihi çınar ağacı vardır. Caminin yanında bulunan ve eski bir vaftiz havuzu olduğunu sandığım, üzerinde haç işareti bulunan çeşme de kutsal sayılmaktadır. Çeşme üzerinde, Geyikli Baba’ya ait olduğu söylenen el ve ayak izleri varmış. Köyde, Bizans döneminde de eski bir manastır ve yerleşim yeri olduğu, köy çevresinde bulunan antik malzemeden anlaşılmaktadır. 1895 ve 1908 Yıllığı’na göre 116 hane bulunan köyde, 1927 yılında 738, 1990 yılında 1.102, 1997 yılında 1.074 kişi yaşamaktaydı. (BOA. Temettuât Defterleri, no.7413) Köyde, sulama amaçlı bir gölet yapılmıştır. Bu barajın suyu ile sekiz köye tarım amaçlı su verilecek.

Raif Kaplanoğlu