İran dilinde su demektir.

 Bursa bir su şehri olduğundan, vaktiyle her suyun başına bir âb
kelimesi getirilirdi. Bk. Su. BK, I/1