Bursa'nın eski mahallelerinden biridir

En eski 1508 tarihli belgelerde mahallenin adına rastladık. Mahalleye adını veren bir mescidin var­lığı kadı sicillerindeki belgelerden anlaşılmaktadır. Mahallede Selçuk Hatun'un vakıflarının bulunduğu kadı sicillerinden anlaşılıyor. Araplar Mahallesi’nin diğer adı olmalıdır. Çünkü bu mahalle mescidini, İstanbul'daki Araplar Şeyhi Hüseyin oğlu zenci Ebubekir yaptırmıştır. Bu kişi azatlıların harçlarını toplayarak mescidi yaptırmıştır. Bu nedenle mahalle Azab Bekir olarak da anılmıştır.

Raif Kaplanoğlu