Nilüfer ilçesine bağlı bir köy

Kent merkezinden yaklaşık 30 km kadar uzaklıkta olan köyün halkı tarımla geçimini sağlamaktadır. Ormanlık bir alanda kurulmuştur. Ulubat Gölü’­nün doğusundadır. Köyün kuruluşu, XVIII. yüzyıla dayanmaktadır. Mehmet Turan’ın (68) dedesinin babası olan Yörük Osman’ın köye ilk yerleşen Yörüklerden olduğu söylenir. Yakın zamanlarda yıkılmış tarihi köy camisinin penceresinde, günümüzden 178 yıl önce yapıldığına ilişkin bir kitabe bulunmuştur. 1895 ve 1908 Yıllığı’na göre M.Kemalpaşa ilçesine bağlı bulu­nan köyde, o tarihte 18 hane bulunuyordu. Köyde çok ilginç bir mağara bulunmaktadır. Ayvaini Mağarası olarak anılan mağarada yapılan araştırmalarda Anadolu’nun en derin mağaralarından biri olduğu anlaşılmıştır. Bölgede akan bir dere de bir mağara ağzından içeri girmektedir. Köyde 1927 yılında 130, 1990 yılında 167, 1997 yılında 149 kişi yaşamak­taydı. Yörük köyüdür. Köyde pek çok pınar vardır. Gerek köyde ve gerekse çevresinde yoğun antik kalıntılar da bulunur. Köy içindeki cami önünde birçok sütun ve antik taş toplanmıştır. 2-3 yazıt da Bursa Müzesi’ne teslim edilmiştir. Köyün hemen üzerindeki Ayazma mevkiinde bir manastır kalıntısı bulunduğuna göre eski bir Rum köyü olmalıdır. Köyün 1,5 km batısındaki Tavşancılık mevkii ile 500 metre kuzeybatıdaki Göztepe mevkilerinde yoğun antik yerleşim kalıntıları bulunmaktadır. Ayrıca 1 km kadar kıble tarafındaki Gerdeme, 400 metre kadar yakınlarındaki Kızlarpınarı mevkilerinde de kalıntılar vardır. Sandıklı ve Tuzla mevkilerinde birçok lahdin bulunduğu bir nakrapol alanı olduğu anlaşılmaktadır. Kızlarpınarı mevkii, yüksek bir kayalığın altında kaynayan bir pınarın bulunduğu şirin bir yerdir. Köyün hemen altında Solcakpınar ile Köseli’de de gür sular vardır. 1929 yılında M.Kemalpaşa ilçesine bağlı iken, bu tarihte Bursa’ya bağlanmıştır.

Raif Kaplanoğlu