Psikiyatri ve psikoterapi uzmanı, tıp doktoru

1926 yılında Bursa'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Uzmanlık eğitimini ABD'de yaptı ve 1970'e değin ABD ile Kanada'daki çeşitli hastanelerde görev aldı. Bursa'ya döndü, serbest hekim olarak çalışmaya başladı. Psikiyatristlik ve psikoterapistlik yanında, eş seçme ve evlilik sorunlarında rehberlik yaptı. bilimsel toplantılarda çok sayıda bildiriler sundu, konferanslar verdi ve radyo programları yaptı. Bursa'da yayımlanan Hakimiyet, Millet, Bursa'nın Sesi, Doğru Hakimiyet, Bursa Hakimiyet gazeteleriyle, Hürriyet (Bursa eki), Turkish Daily News (Ankara) gazetelerin de, Evlilik Okulu ve Bursa Kamera dergilerine makaleler yazdı. Yapıtlarından bazıları: Anne Baba Çocuk İlişkileri, Delikanlılık Çağı ve Eş Seçme Sorunları, Eşlerarası İlişkiler, Yaşlılık vb.