Bursa'nın eski mahallelerinden biridir

Bursa'da öteden beri ok atış alanla­rında yarışlar yapılırdı. Bursa'da Atıcılar olarak ünlenen yer, öteden beri Hisar’ın üzeride, Uludağ’ın yamacında, ağaçla çevrili bir yermiş. Ok talimi için, Bursa'nın alınmasından beri Yıldırım Bayezit burasını vakfetmiştir. Atıcılar, kent gelişince başka bir alana, yani bugün de aynı adla anılan yere taşınmıştır. Son yıllara kadar at yarışları da burada yapılırdı. Ayrıca burada bir de köşk yapıl­mıştır. 1608 yılında isyancı Kalenderoğlu ve çapulcuları Konya'dan Bursa'ya geldik­lerinde, burada çadırlarını kurmuştu. Kentin yağ­malanmasını buradan yönetmişti. Atıcılar, son yıllara kadar önemli bir mesire yeri idi. Kadı sicillerine göre Atıcılar’ın yanında Mahmud'un çiftliği ile, İsa Fenari'nin vakıf­ları vardır. Atıcılar’ın en son sahipleri, Bosna göçmenlerinden Rıza İlova idi. Atıcılar Çiftliği olarak anılan yerde bulunan tarihi konak yakın zamanlarda yıkılmıştır. Bugün çevresi tümüyle yapılarla kuşatılmış ve bir mahalle olmuştur.

Raif Kaplanoğlu