Bursalı divan şairi

Ergeneli Şeyh Sinan Efendi’nin kardeşidir. Deli Abdulvazi lakabıyla anılırdı. Yenişehir ilçesinde,  kendinden geçmiş bir durumda vaaz verirken, dine aykırı sözler söylediği gerekçesiyle, 1029/1620 yılında öldürülmüştür. Aşıki mahlasıyla şiirleri vardır. Hakkında fazlaca bir bilgi yoktur.

(RİYAZİ, ?MUCİP?)