Gemlik ilçesine bağlı bir bucak merkezi idi

Armutlu Körfezi'nin ucunda bulu­nan belde, körfeze de adını vermiştir. Köyün bir adı da, olasılıkla Burunhisar Belki de, bu köy yanındaki harabelerin adı idi. Orhan Bey’in vakıf köyüdür. Orhan Bey’den İbrahim Bey’e verilmiştir. XVIII. yüzyıl tahrir defterlerine göre köy harap olup içindeki kâfirlerin Gemlik’e yerleştikleri yazılıdır. 1895 ve 1908 Yıllığı’na göre bu köyde 333 hane bulunmaktaydı. 1990 yılında beldenin merkez nüfusu 3.201, tüm bucakta ise 6.016'dır. Köyde bulunan Hacıalipaşa/Pirahmedçelebi Camii, olasılıkla XVII. yüzyılda yapıl­mıştır. Köy yakınlarındaki Bozburun mevkiinde ayazma bulunduğuna göre köyde Rumların da yaşadığı tahmin edilmektedir. Nitekim Eski Bursa gaze­telerinden köyde yarı yarıya Rum yaşadığı anlaşılmaktadır. Belediye ör­gütü kurulmuştur. Beldede, yerli ve Yunanistan göçmenleri bulunmaktadır. 1995 yılında çıkarılan bir yasa ile Yalova iline bağlı bir ilçe olmuştur.

Raif Kaplanoğlu