Keles ilçesine bağlı bir köy

İlçenin güneyinde, Keles'ten 3 km uzaklıktadır. 1530 tarihili kayıtlara göre Domaniç’e bağlı gözüken Alpagut bu köy olmalıdır. Sultan Murad’ın vakıf köyüdür. Adın Aygut Alp’ten geldiğini sanıyorum. Alp Aygut, zamanla Alpagut olmuş. Bu kişi Kara Ali’nin babası, Timurtaş ve Umur Bey’in de atalarıdır. 1908 Yıllığı’na göre Orhaneli’ne bağlı olan köyde 48 hane bulunmaktaydı. Köyün adı, Oğuz boyundan gelmektedir. Eski bir köy olup antik kalıntılar bulunmaktadır. Önceleri Sultanönü Sancağı’na bağlı bulunan köyde, sultana bağlı hassa piyadelerinin hisseleri varmış. Yani yayacı köyü imiş. 1927 yılında 202, 1990 yılında 592, 1997 yılında 510 kişi yaşamaktaydı. Yörük köyüdür. Bir de önceleri Yenişehir’e bağlanan başka bir Alpagut köyü vardır. Köy daha sonra Bilecik’e bağlanmıştır.

Raif Kaplanoğlu