İnegöl'e bağlı eski bir köydür

Bayezit Paşa'nın oğlu İsa Bey'in mülkü olup Bursa'daki medrese ve imaretine vakfedilmiştir. 1530 tarihli tahrir defterinde yer alan köyde, 16 hane Hıristiyan yaşamaktaymış. Alice olarak da anılmıştır. Bugünkü Kozluca köyüdür. (Bak KOZLUCA)

Raif Kaplanoğlu