Diş hekimi, Türk musikisi koro şefi.

1954 yılında Elazığ'da doğdu. İlkokulu Elazığ’da, ortaokul ve liseyi Niğde’de okudu. Bir süre Elazığ Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne devam ettikten sonra Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni bitirdi. Burhaniye Devlet Hastanesi’nde göreve başladı. 1984’te Bursa’ya geldi ve burada yerleşti.

Türk musikisiyle ilgisi ilkokul sıralarında başladı. 4. sınıf öğrencisi iken okulun mehter takımında nakkare çaldı. Lise yıllarında bu ilgisi gelişerek sürdü. Elazığ Musiki Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer aldı. Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Türk Müziği Korosu’na katıldı. Bu arada radyo ve televizyonlarda düzenlenen amatör yarışmalarda dereceler aldı. Bursa’da etkin çalışmalarını sürdürmekte olan bir Türk Musikisi Cemiyeti’nin varlığı dolayısıyla Bursa’ya nakletti ve yerleşti. Musiki yaşamı boyunca Gültekin Aydoğdu, Bülent Ulusoy, Ali Şenozan, Metin Everest, Necdet Tokatlıoğlu ve en son Bursa’da Altun Altun gibi hocalardan ders gördü.

1987’de Bursa Tabip Odası Türk Müziği Korosu’nun kuruluşuna katıldı; beş yıl süre ile bu koronun yönetimini üstlendi, konserler verdi. Aynı yıllarda Ahmet Özhan’ın katkıları ve Safer Dal’ın teşvikleriyle Bursa Tasavvuf Musikisi Korosu’nu kurdu, çalıştırdı ve yönetti. İki yıl süreyle Bursa Türk Musikisi Cemiyeti korosunun şefliğini yaptı.