Osmanlı Devleti kuruluş devri ünlü Bursalı devlet adamı

(Bak. Kara Ali)