Bursa'nın eski mahallelerinden biridir

Doğusunda İnönü, kuzeyinde Cumhuriyet, güneyinde ise Atatürk caddeleri ile çevrilidir. Tuzpazarı ve Çancılar caddeleri mahallenin ortasından geçer. Orhan ve Tuzpazarı ma­halleleri arasındadır. Bursa Kadı Sicilleri'nde 1467 yılı belgelerinde geçtiğine göre çok eski bir mahalle olmalıdır. Eski tarihlerde mahallede çoğunlukla boyacılar bulunurmuş. 1530 yılında 50 hane yaşarken, 1573 yılında hane sayısı 75'e yükselmiştir. Mahallede ayrıca, 26 da kiracı hane bulunuyordu. 1924 yılında nüfusu azaldığı için Şerafettin, Karakadı ve Köseler Mahallesi ile birleşip tek muhtarlığa bağlanmıştır. Mahalle içinde; Kütahya Hanı ile, Karakadi, Şerafettinpaşa ve Simkeş mescitleri vardır. Önceleri Ahi Şemseddin tarikatından Kasaplar Tekkesi de bulunan mahallede, bir de Nalıncılar adıyla anılan bir hamam vardır. 1880 yılında mahallede Feraizcizade Şakir Efendi tarafından Bursa’nın ilk özel matbaası olan Feraizci Matbaası açılmıştır. 1905 yılında mahallede çok sayıda kahvehane ile Askeri Rüştiye Okulu vardır. Okulun karşısında üç lüleli, sürekli akan bir çeşme olup, üzerinde Hacı Ahmet Paşa tarafından 1228/1813 yılında yaptırıldığı yazılıdır. Bugün hamam işyeri olarak kullanılmaktadır. Uzunçarşı’nın büyük bölümü mahalle içindedir. Çancılar ve Tuzpazarı çarşıları ile birlikte günümüzde mahalle neredeyse tamamıyla işyerleri ile dolmuştur. Cumhuriyet döneminde Alaca olarak adı değiştirilen mahalle, 1950'li yıl­larda tekrar Alacamescit'e çevrilmiştir. Bugün merkez Osmangazi ilçesine bağlı bir mahalledir. (BOA. Temettuât Defterleri, no.7508)

Raif Kaplanoğlu