Bursa’ya bağlı eski bir köy

1530 tarihli tahrir defterine göre Kite kazasına bağlı idi. Kite, bugünkü Ürünlü Mahallesi olup, bu kazaya, ova köyleri bağlı idi. Bu nedenle Dağakça köyünden farklı olmalıdır. 1530 yılında 16 hane Hıristiyan yaşayan bir Rum köyüdür. Bugünkü Akçalar köyü olduğunu tahmin etmekteyim. (Bak. AKÇALAR)

Raif Kaplanoğlu