Bursalı gazeteci ve devlet adamı

1877 yılında Bursa’da doğdu. İstanbul’da Şurayı Devlet ve İfham gazetelerini kuran Tek, Londra, Varşova ve Tokyo elçiliklerinde bulundu. ?