İlk devir Osmanlı mimarı.

Tebriz’de doğan sanatçı daha sonra Bursa’ya yerleşmiştir. Hakkında kaynaklarda fazlaca bilgi yoktur. XV. yüzyılda yaşamış olan Tebrizli Ahmed, Bursa’daki ünlü Yeşil Türbe’nin mimarlığını yapmıştır.