Bursa'nın eski mahallelerinden biridir

Cumhuriyet Caddesi’nin doğusun­dadır. Mahalleye adını veren mescidi 1471 yılında, Hızıroğlu Yahşi Bey'in yaptırdığı savunulmaktadır. Yahşi Bey, Baykal'a göre Edincikli imiş. Mahallenin adına, Bursa Kadı Sicilleri'ndeki 1463 yılı kayıtlarında rastlanıl­maktadır. Bu nedenle mahalle adının mescit ile bir ilgisi bulunmayıp, mescide mahallenin adı verilmiştir. Ünlü şair Ahmed Dai bu mahallede yaşadığı için mahalle ve mescit, bu adla anılmış. Olasılıkla daha önce de mahallede bazı eserleri ve mescidi bulunuyordu. Ahmed Dai, Sultan I. Murad döneminde yaşamış devrinin ünlü bir şairi idi. 1530 yılında 64 hane yaşayan mahal­lede, 1573 yılında hane sayısı 116'ya yükselmiştir. Aynı tarihte 28 kira­cının bulunduğu mahalle, Bursa'nın o tarihteki iri mahallelerinden biri idi. XIX. yüzyıllarda mahallenin yarısında Ermeniler’in yaşamakta olduğu arşiv kayıtlarından anlaşılıyor. Bu tarihte mahallenin Müslümanları Bedreddin Mahallesi civarında yaşamaktaymış. 1945 yılında Atpazarı semtine bağlı mahalle iken, bugün bir sokak olarak varlığını sürdürmektedir. (BOA. Temettuât Defterleri, no.7515)

Raif Kaplanoğlu