M.Kemalpaşa ilçesi Söğütalan bucağına bağlı bir köy

İlçenin doğusunda, Söğütalan bucağından 10 km uzaklıktadır. Kocakoru ve Killik köyleri arasındadır. Başbakanlık Arşivi'ndeki 531 nolu deftere göre Bursa'ya bağlı bir köydür. Eski adı Mineyva’dır. Köyün bir diğer adı da Süle'dir. XV-XVI. yüzyıl tahrir defterlerinde geçen Veşan-Süle adlı köyün bu olduğunu sanıyorum. Köyde yaşayanlar, Sultanların kulları (köleleri) olup görevleri sultanların sığırlarına bakmak idi. Rumeli’den esir alınan Hıristiyan köylüler tarafından kurulmuştu. 1530 tarihli tahrir defterine göre 47 Hıristiyan hanenin yaşadığı köyde, 457 baş sığır bakılmaktaymış. Zamanla boşalan köye Yörükler yerleşmiştir. 1990 yılında 316, 1997 yılında 128 kişi yaşamaktaydı. Alevi köyüdür.

Raif Kaplanoğlu